Spis lekcji kursu

Lekcja 1: Hyvää päivää!

Lekcja zawiera słownictwo i wyrażenia dotyczące nawiązywania znajomości - przedstawianie się, powitania i pożegnania oraz ważne podstawowe słówka i zwroty. Wprowadza odmianę nieregularnego czasownika "olla" (być). Przedstawione zostaje także jedno z zastosowań partitiivu oraz sposoby tworzenia przeczeń i pytań.

Przejdź do lekcji: Hyvää päivää!

Lekcja 2: Kuka sinä olet?

Lekcja zawiera zwroty dotyczące udzielania o sobie podstawowych informacji: przedstawianie się, mówienie o swoim pochodzeniu, miejscu zamieszkania i wieku, a także liczby. Przedstawia kolejne użycie partitiivu oraz wprowadza dwa nowe przypadki - inessiivi i elatiivi.

Przejdź do lekcji: Kuka sinä olet?

Lekcja 3: Kuka sinä olet? II

Lekcja prezentuje zwroty przydatne w udzielaniu informacji o swojej narodowości, znajomości języków obcych, a także pracy i zainteresowaniach. Zawiera słownictwo dotyczące studiów, zainteresowań, zawodów oraz miejsc pracy. Przedstawia kolejne użycie partitiivu oraz inessiivu.

Przejdź do lekcji: Kuka sinä olet? II

Lekcja 4: Ulkonäkö ja luonne

Lekcja prezentuje słownictwo i wyrażenia potrzebne do opisywania osoby, jej wyglądu, ubioru i cech charakteru.

Przejdź do lekcji: Ulkonäkö ja luonne

Lekcja 5: Perhe

Lekcja prezentuje słownictwo z zakresu mówienia o rodzinie, mieszkaniu i zwierzętach domowych. Wprowadzono i wstępnie przedstawiono przypadki: essiivi, allatiivi oraz adessiivi. Oprócz tego przedstawione zostały zasady stopniowania przymiotników.

Przejdź do lekcji: Perhe

Lekcja 6: Paljonko kello on?

Lekcja prezentuje zagadnienia związane z opisywaniem czynności wykonywanych w ciągu dnia. Przedstawione zostały także określniki czasu, nazwy dni i miesięcy, pory dnia i roku, a także zwroty i słownictwo potrzebne do określania godziny.

Przejdź do lekcji: Paljonko kello on?

Lekcja 7: Missä se on?

Lekcja prezentuje wyrażenia przydatne do określania kierunku ruchu oraz położenia, a także słownictwo dotyczące podróży i środków lokomocji. Omówione zostało także tworzenie trybu rozkazującego (dla drugiej osoby liczby pojedynczej i mnogiej) oraz trybu warunkowego.

Przejdź do lekcji: Missä se on?

Lekcja 8: Keskustassa

Lekcja prezentuje słownictwo i wyrażenia związane z robieniem zakupów i żywnością. Wprowadzone zostały nazwy produktów spożywczych, a także sposoby określania ich ilości. Dodatkowo pojawiły się słówka związane z pieniędzmi i zapytania o cenę.

Przejdź do lekcji: Keskustassa

Lekcja 9: Sää ja vapaa aika

Lekcja prezentuje słownictwo i wyrażenia przydatne do opisywania pogody, a także słownictwo związane z czasem wolnym. Wprowadzony został także czas przyszyły.

Przejdź do lekcji: Sää ja vapaa aika

Lekcja 10: Lääkärillä

Lekcja przedstawia słownictwo i wyrażenia przydatne do opisywania stanu zdrowia, na przykład podczas wizyty u lekarza. Wprowadzone zostały także nazwy części ciała. Na koniec zaprezentowane zostały użyteczne zwroty związane z uzyskiwaniem pomocy medycznej.

Przejdź do lekcji: Lääkärillä

Lekcja 11: Puhekieli

Lekcja prezentuje podstawy języka potocznego, opisuje główne zabiegi językowe stosowane w puhekieli. Przedstawione zostało także wybrane słownictwo funkcjonujące w języku potocznym i slangu.

Przejdź do lekcji: Puhekieli

Lekcja 12: Eilen

Lekcja stanowi wprowadzenie do czasu przeszłego imperfekti. Omówione zostały elementarne zasady tworzenia tego czasu – konstruowanie zdań twierdzących, przeczących i pytań. Dodatkowo lekcja zawiera słownictwo przydatne w opowiadaniu o przeszłości. Wprowadzono także liczebniki porządkowe.

Przejdź do lekcji: Eilen